Skontaktuj się z nami

662 140 717

Wykonujemy uzgodnienia ppoż. instalacji fotowoltaicznych w trybie art. 29 ust. 4 pkt. 3c Ustawy Prawo Budowlane.

Rzeczoznawca ppoż. - fotowoltaika, uzgodnienia ppoż.

Zgodnie z podstwą prawną do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

Uzgodnienia ppoż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonujemy w oparciu o projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierający wszelkie dane niezbędne do uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dokumentacji.

Pomagamy również przygotować niezbędny projekt instalacji fotowoltaicznej, który zawiera wszelkie elementy pozwalajace na uzgodnienie projektu ppoż. instalacji PV.

Nie wiesz lub nie masz czasu na opracowanie projektu technicznego?

W naszej ofercie jest również opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej, kart zgłoszenia instalacji do PSP oraz schematu instalacji.

W celu zapoznania się z ogólnymi wymaganiami zapraszamy do artykułu na blogu:

Bezpieczenstwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych-uzgodnienia ppoż.

 

 

 

Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Zajmujemy się przygotowaniem operatu pożarowego sporządzanego w   trybie  art.   42   ust.   4b  punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992  ze zm.).

więcej

Symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu CFD

więcej

Opracowujemy i wdrażamy postanowienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

więcej

 

Projektowanie instalacji i systemów przeciwpożarowych

więcej

Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

więcej

Przygotowanie inwestycji do odbioru przez PSP

więcej

Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu

więcej

Opracowywanie planów ewakuacji oraz oznakowanie znakami bezpieczeństwa

więcej

Opinie z zkaresu ochrony przeciwpożarowej

więcej

Uzgadnianie projektów budowlanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

więcej

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

więcej

Jeżeli szkolenie przeciwpożarowe to tylko u nas! Profesjonalizm, kreatywność i innowacyjność przekazu.

więcej