Skontaktuj się z nami

662 140 717

Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Zajmujemy się przygotowaniem operatu pożarowego sporządzanego w   trybie  art.   42   ust.   4b  punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992  ze zm.).

więcej

Symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu CFD

więcej

Opracowujemy i wdrażamy postanowienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

więcej

 

Projektowanie instalacji i systemów przeciwpożarowych

więcej

Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

więcej

Przygotowanie inwestycji do odbioru przez PSP

więcej

Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu

więcej

Opracowywanie planów ewakuacji oraz oznakowanie znakami bezpieczeństwa

więcej

Opinie z zkaresu ochrony przeciwpożarowej

więcej

Uzgadnianie projektów budowlanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

więcej

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

więcej

Jeżeli szkolenie przeciwpożarowe to tylko u nas! Profesjonalizm, kreatywność i innowacyjność przekazu.

więcej