Skontaktuj się z nami

662 140 717

Wykonujemy uzgodnienia ppoż. instalacji fotowoltaicznych w trybie art. 29 ust. 4 pkt. 3c Ustawy Prawo Budowlane.

Rzeczoznawca ppoż. - fotowoltaika, uzgodnienia ppoż.

Zgodnie z podstwą prawną do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

Uzgodnienia ppoż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonujemy w oparciu o projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierający wszelkie dane niezbędne do uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dokumentacji.

W celu zapoznania się z ogólnymi wymaganiami zapraszamy do artykułu na blogu:

Bezpieczenstwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych-uzgodnienia ppoż.

 

 

 

Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Zajmujemy się przygotowaniem operatu pożarowego sporządzanego w   trybie  art.   42   ust.   4b  punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 992  ze zm.).

więcej

Symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu CFD

więcej

Opracowujemy i wdrażamy postanowienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

więcej

 

Projektowanie instalacji i systemów przeciwpożarowych

więcej

Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

więcej

Przygotowanie inwestycji do odbioru przez PSP

więcej

Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu

więcej

Opracowywanie planów ewakuacji oraz oznakowanie znakami bezpieczeństwa

więcej

Opinie z zkaresu ochrony przeciwpożarowej

więcej

Uzgadnianie projektów budowlanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

więcej

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

więcej

Jeżeli szkolenie przeciwpożarowe to tylko u nas! Profesjonalizm, kreatywność i innowacyjność przekazu.

więcej