Skontaktuj się z nami

662 140 717

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

Wykonujemy scenariusze pożarowe

 

Z dniem 15 grudnia życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przedmiotowym rozporządzeniu zdefiniowano scenariusz pożarowy:

"należy przez to rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

a)sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
b)rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń."
 
W ramach realizowanych przez nas usług opracowujemy scenariusz pożarowy zgodnie z wymaganiami w przedmiotowym zakresie. Do każdego scenariusza wykonujemy również matrycę sterowań.