Skontaktuj się z nami

662 140 717

Przygotowanie inwestycji do odbioru przez PSP

Przygotowanie inwestycji do odbioru przez PSP

 

W ramach nadzoru inwestorskiego wykonujemy przygotowanie inwestycji do tzw. odbioru przez Państwową Straż Pożarna. Przygotowanie obejmuje m.in. weryfikację dokumentacji projektowej, pod kątem oceny zgodności jej opracowania z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, lustracja budowy celem oceny poprawności przyjętych rozwiązań wykonawczych, przeprowadzenie prób odbiorowy, wykonanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji wykonawczej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie obeiktu znakami bezpieczeństwa i ewakuacji, czy też wyposażenie w gaśnice. W ramach tak prowadzonych prac zabezpieczamy interesy inwestora przed możliwością opóźnienia realizacji inwestycji, wskazując mozliwosci uniknięcia błędów.