Skontaktuj się z nami

662 140 717

O firmie

PPOŻ EKSPERT jest firmą zajmującą się

świadczeniem usług eksperckich z zakresu bezpieczeństwa pożarowego realizowanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W związku z powyższym kreujemy warunki bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, celem osiągnięcia akceptowalnego poziom ryzyka. Działanie zorientowane na potrzeby klienta pozwala na dobór czynnej i biernej ochrony  przeciwpożarowej w zgodzie z oczekiwaniami klienta, zasadami wiedzy technicznej i przepisami. Kompleksowa obsługa w trakcie całego procesu inwestycyjnego (koncepcja-projekt-realizacja-zakończenie inwestycji) pozwala na zapewnienie spełnienia wymagań podstawowych i funkcjonalnych stawianych współczesnym obiektom budowlanym. Dlatego pozwól Nam zaprojektować Swoje bezpieczeństwo uzyskując skuteczną ochronę osób i mienia w budowanym, zarządzanym lub użytkowanym przez Ciebie obiekcie budowlanym, przy  akceptowalnym poziomie ryzyka. Jednocześnie w przypadku obiektów istniejących analizujemy stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, proponując rozwiązania zamienne i/lub zastępcze, ponieważ zawsze jest WYJŚCIE EWAKUACYJNE.