Skontaktuj się z nami

662 140 717

Projektowanie instalacji i systemów przeciwpożarowych

 

Projektowanie instalacji i systemów przeciwpożarowych

 

Wykonujemy i uzgadniamy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych projekty urządzeń przeciwpożarowych, w tym:

  • systemy sygnalizacji pożarowej,
  • systemy oddymiania i zabezpieczania przed zadymieniem (klatki schodowe, garaże),
  • instalacje oświetlenia awaryjneg
  • przeciwpożarowe wyłącznik prądu
  • hydranty wewnętrzne.