Skontaktuj się z nami

662 140 717

Weryfikacja dokumentacji projektowej

Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 

W ramach nadzoru inwestorskiego dokonujemy weryfikacji dokumentacji projektowej, pod kątem oceny zgodności jej opracowania z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczamy interesy inwestora przed możliwością opóźnienia realizacji inwestycji. Reprezentując inwestora przed biurem projektowym,  w przypadku niezbędnych korekt w dokumentacji projektowej wskazujemy jak uniknąć błędów.