Skontaktuj się z nami

662 140 717

Symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu CFD

Symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu CFD

 

W związku z nowelizacją przepisów techniczno-budowlanych w 2009r., zmianie uległo wiele zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jednym z kluczowych zagadnień była zmiana wymagań w zakresie stosowania wentylacji pożarowej (instalacji oddymiającej) w garażach zamkniętych. W myśl znowelizowanych przepisów, w przypadku gdy powierzchnia całkowita garażu przekracza 1500m2 należy w nim stosować instalację oddymiającą. Obowiązujące przepisy, mające charakter nakazowy, wskazują jedynie podstawowe założenia takiej instalacji (m.in. klasę odporności wentylatorów oddymiających oraz przewodów wentylacyjnych), nie odnosząc się przy tym do żadnej normy lub wiedzy technicznej na podstawie której można by zaprojektować taką instalację.

Jak wobec tego zaprojektować skuteczny system oddymiania?

Z uwagi na brak lokalnych przepisów dot. wentylacji pożarowej garaży, w ostatnich latach nastał trend na wzorowanie się na wytycznych państw Europy zachodniej i USA (British Standard, NFPA, Raporty Techniczne Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego). Wytyczne te zostały przeniesione na realia naszego kraju i niestety nie zawsze istnieje możliwość spełnianie wprost zawartych w nich kryteriów. Wobec powyższego niezbędnym narzędziem weryfikującym poprawność (skuteczność) zaprojektowanego systemy jest wykonanie analizy CFD bazującej na obliczeniach analizy mechanicznej płynów. Rzetelnie opracowana analiza CFD pozwala ukierunkować i skorygować koncepcję projektu oddymiania, jak również wskazać jaki system oddymiania byłby odpowiedni w danym obiekcie (wentylacja kanałowa czy strumieniowa) oraz jaką należy dobrać klasę odporności ogniowej wentylatorów oddymiających. Symulacja okazuje się jak najbardziej przydatna również w pozornie prostych projektach instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia naturalnego napływu powietrza kompensacyjnego, np. w przypadku usytuowania klatki schodowej wewnętrz budynu bez ścian zewnętrznych (tzw. rozwiązania hybrydowe).

Jakie stosowane są narzędzia współczesnej inżynierii bezpieczeństwa pożarowego?

Do opracowania analiz i symulacji komputerowych CFD wykorzystujemy program Fire  Dynamics  Simulator (FDS), opracowany przez amerykańskich naukowców z National Institute of Standards and Technology (NIST). Model  FDS  jest  w  stanie  przewidzieć  powstawanie  i  rozchodzenie  się  dymu a także  rozkład  temperatury, prędkości przepływu, stężenia tlenku  węgla  oraz  innych  substancji  wydzielających się   w  trakcie  pożaru.  Do wizualizacji wyników symulacji wykorzystujemy program Smokeview, który jest ściśle zintegrowany z narzędziem do symulacji jakim jest FDS.

Co można zaprojektować i zweryfikować za pomocą sumulacji rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu?

W swoim zakresie oferujemy państwu opracowanie analiz CFD w zakresie:
- instalacji oddymiania garaży,
- instalacji oddymiania hal magazynowych,
- instalacji oddymiania klatek schodowych,
- instalacji oddymiania obiektów handlowych.

Wykonujemy i opracowujemy raporty z symulacji CFD w powyższym zakresie. Wykonany przez nas klaster komputerowy umozliwia opracowywanie symulacji najszybciej na runku. Nie wierzysz? Sprawdź!

symulacje rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania dymu CFD