Skontaktuj się z nami

662 140 717

Uzgodnienia ppoż. instalacji fotowoltaicznych

Wykonujemy uzgodnienia ppoż. instalacji fotowoltaicznych w trybie art. 29 ust. 4 pkt. 3c Ustawy Prawo Budowlane.

Rzeczoznawca ppoż. - fotowoltaika, uzgodnienia ppoż.

Zgodnie z podstwą prawną do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

Uzgodnienia ppoż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonujemy w oparciu o projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierający wszelkie dane niezbędne do uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dokumentacji.

Pomagamy również przygotować niezbędny projekt instalacji fotowoltaicznej, który zawiera wszelkie elementy pozwalajace na uzgodnienie projektu ppoż. instalacji PV.

Nie wiesz lub nie masz czasu na opracowanie projektu technicznego?

W naszej ofercie jest również opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej, kart zgłoszenia instalacji do PSP oraz schematu instalacji.

W celu zapoznania się z ogólnymi wymaganiami zapraszamy do artykułu na blogu:

Bezpieczenstwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych-uzgodnienia ppoż.