Skontaktuj się z nami

662 140 717

Realizacje

 Poniżej przedstawiamy przykładowe realizacje z 2016 r.:

- uzgodnienia projektów budowlanych oraz warunki ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in.: budynek biurowy z salą widowiskową, budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze oraz garażem podziemnym, stolarnia i lakiernia, trzy stacje diagnostyczne, stadion, zespół trzech budynków magazynowych, budynek biurowy z częścią magazynową,

- ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej: budynek bankietowy z pokojami gościnnymi, budynek biurowy oraz magazynowy, przedszkole, wielkopowierzchniowa hala produkcyjno - magazynowa, zespół szkół ponadgimnazjanych,

- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego: budynki administracyjno - biurowe, stacje paliw, budynki produkcyjno - magazynowe

- opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej: budynki mieszkalne jednorodzinne w zakresie lokalizacji od granicy sąsiedniej działki oraz granicy lasu, stacje paliw - opinie na cele odnowienia koncesji Urządu Regulacji Energetyki (URE),

- uzgodnienia projektów urzadzeń przeciwpożarowych: projekt oświetlenia awaryjnego w budynku przedszkola, projekty instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych (w tym m.in. budynek hotelowy, szpital), projekt instalacji zapobiegających zadymieniu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, projekt systemu sygnalizacji pożarowej w budynku hotelowym, projekt oddymiania mechanicznego w budynku hotelowym

- symulacje oddymiania CFD: garaż w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

- oceny zagrożenia wybuchem dla lakiernii proszkowych oraz dla malarni ciekłych, ocena zagrożenia wybuchem pyłów w stolarni

- inne: przygotowanie do odbioru zespołu kilku budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwupoziomowym garażem, liczne doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wiele innych...

Na życzenie klienta możemy udostępnić lokalizacje przedmiotowych obiektów.