Skontaktuj się z nami

662 140 717

Opracowywanie planów ewakuacji oraz oznakowanie znakami bezpieczeństwa

Posted by PPOŻ Ekspert
on 24 lipiec 2015

Opracowywanie planów ewakuacji oraz oznakowanie znakami bezpieczeństwa

Oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa, w tym znakami ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej pozwala na skuteczne dostarczenie informacji użytkownikom obiektów budowlanych w zakresie dotyczącym m.in. istniejących dróg ewakuacyjnych oraz środków biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej (w tym najczęściej stosowanych w budynkach gaśnic oraz hydratów wewnętrznych). Należy zaznaczyć, że dotychczas powszechnie stosowane normy PN-92/N-01256/02 oraz  PN-92/N-01256/01 aktualnie zostały już wycofane (odpowiednio wrzesień 2014 r. oraz grudzień 2012 r.).

PPOŻ Ekspert oznakowuje obiekty zgodnie z normą PN - EN ISO 7010 mającą międzynarodowy charakter oraz spełniającą wymagania obowiązujących przepisów. Razem z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, szkoleniem przeciwpożarowym oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, oznakowanie znakami bezpieczeństwa stanowi istotny element ochrony przeciwpożarowej. A czy w użytkowanym i/lub zarządzanym przez Ciebie budynku zastosowano właściwe oznakowanie bezpieczeństwa? Zadzwoń do Nas, a przeprowadzimy skuteczny audyt przeciwpożarowy i wprowadzimy niezbędne korekty w systemie bezpieczeństwa Twojego obiektu.

Wykonujemy i wdrażamy plany ewakuacji oraz oznakowanie znakami bezpieczeństwa.

 Oznakowanie znakami bezpieczeństwa

PN-EN ISO 7010