Skontaktuj się z nami

662 140 717

29 Cze

Szkolenia przeciwpożarowe

Posted by PPOŻ Ekspert

Jeżeli szkolenie przeciwpożarowe to tylko u nas! Profesjonalizm, kreatywność i innowacyjność przekazu.

Szkolenia przeciwpożarowe prowadzone są przez charyzmatycznego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, długoletniego praktyka ochrony przeciwpożarowej. Realizowane przez PPOŻ Ekspert szkolenie przeciwpożarowe zazwyczaj realizowane jest w dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym. Podczas zajęć teoretycznych w programie szkolenia są m.in. informacje dot. zagrożeń pozarowych w obiekcie, podstawowe obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zasady postępowania na wypadek pożaru, zasady bezpiecznej ewakuacji, podstawy teoretyczne użycia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Blok praktyczny realizowany jest w oparciu o sprzęt przeciwpożarowy i gaśnice zastosowane w obiekcie. W praktyce przedstawiane są sposoby właściwego i efektywnego użycia zastosowanego w obiekcie sprzętu przeciwpozarowego. Po zakończeniu szkolenia wszystkie osoby przeszkolone otrzymują Certyfikaty Szkolenia oraz podpisują oswiadczenia o odbyciu szkolenia, które stanowią element dokumentacji personalnej pracownika w aktach osobowych. Poza tym prowadzący szkolenie sporządza notatkę z jego przeprowadzenia.

Szkolenia przeciwpożarowe i BHP