Skontaktuj się z nami

662 140 717

Cena

Wszystkie usługi wyceniane są indywidualnie

Poniżej przedstawiamy podstawowe kryteria, które determinują kształtowanie się cen realizowanej przez nas usługi

•    Dostępności edytowalnych planów (rzutów i przekrojów) obiektu i dokumentacji projektowej,

•   Stopnia złożoności zadania  w tym w zakresie dotyczącym m.in.: istniejących i planowanych procesów technologicznych zróżnicowanej i nietypowej architektury obiektu, ilości i rodzaju urządzeń    przeciwpożarowych
•    Powierzchni, kubatury i  liczby kondygnacji,
•    Sposobu użytkowania obiektu,
•    Konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji,
•    Konieczności wykonania obliczeń inżynierskich,
•    Czasu wymaganego na realizacją zadania (im krótszy deadline tym drożej).