Skontaktuj się z nami

662 140 717

Jak działamy

współpraca z klientem

W 5 krokach przedstawiamy schemat przepływu informacji

1.   Kontakt telefoniczny i/lub poprzez e-mail w celu uzyskania informacji od Klienta w zakresie:

  • przedstawienia przedmiotu i zakresu zamówienia
  • informacji dot. danych technicznych i liczbowych obiektu
  • tj. m.in: powierzchnia, kubatura, liczba kondygnacji, forma użytkowania
  • ustalenie kwestii dostępności dokumentacji technicznej obiektu, w tym rzutów poszczególnych kondygnacji i opisu technicznego,
  • wymagalny terminu realizacji, zamówienia

2.    Po uzyskaniu w/w informacji bazowych odbywa się wycena wstępna usługi.
3.     Spotkanie z klientem, celem:

  • przekazania istniejącej dokumentacji  istniejącej dokumentacji obiektu,
  • uzyskania danych niezbędnych do opracowania dokumentacji i wykonania ewentualnych pomiarów,
  • wycena właściwa usługi

4.    Realizacja usługi w ścisłej współpracy z Klientem.
5.    Przekazanie opracowania/projektu  następuje w wersji papierowej (2 egz., rzuty kondygnacji w formacie A3), na życzenie Klienta istnieje możliwość przekazania dokumentacji również w wersji elektronicznej (plik pdf).