Skontaktuj się z nami

662 140 717

25 Lip

Uzgadnianie projektów budowlanych

Posted by PPOŻ Ekspert

Uzgadnianie projektów budowlanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Rzeczoznawca ds. ppoż uzgodni dokumentację projektową weryfikując przyjęte założenia, celem oceny spełnienia wymogów funkcjonalnych i formalnych stawianych wspołczesnym budynkom. Rodzaje obiektów, które wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczen przeciwpożarowych zostały wymienione w § 3 ozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Oczywistym jest, że w przypadku budowy innych obiektów, które nie zostały literanie wymienione w wyżej cyt. § 4 rozporządzenia MSWiA, na prośbę inwestora możliwe jest uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcą ppoż. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z PPOŻ Ekspert wskaże jekie elementy z zakresu ochrony przeciwpozarowej powinien zawierać projekt budowlany w myśl rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (opisowe i graficzne). Współpraca z PPOŻ Ekspert w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej polega na ścislej współpracy z projektantem, w tym na opracowaniu warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiazującymi przepisami i zasadami wiedzy techniczej. Celem współpracy jest wypracowanie założeń projektowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpożarowych dokona analizy i uzgodnienia projektów urządzeń przeciwpożarowych, w tym oświetlenia awaryjnego, hydrantów wewnętrznych, systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), stałych urządzen gaśniczych (SUG) i instalacji oddymiania.

ZAPRASZAMY DO PRZECZYTANIA WPISU O NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NOWYM ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

http://www.ppozekspert.pl/blog/30-rzeczoznawcy-ppoz-i-uzgadnianie-projektow-budowlanych-zmiany-prawne

RZECZOZNAWCA PPOŻ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 Uzgadnianie projektów przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych